HOTSHARE :

你覺得自己嘅觀察力好唔好?有冇能力「一眼關七」? 早前,小編見到一個觀察力測驗小遊戲,發現 7 個選擇、7 個都有人揀,人人答案唔同,到底點解會咁?

根據你嘅觀察,邊隻杯會最快滿水?

( 正確答案喺文章底部 )

▲ 一眼關七

[ 正確答案 ]
大家揀好咗邊隻杯未?有就碌落去睇答案啦 …

讚好《HOTSPOT》熱點!為您搜羅最香港熱門飲食、娛樂、優惠等資訊,讓你緊貼城中熱話!

留意返 … 其實 1、2、3、4、5、6、7 號杯嘅水管內部,都係被封死咗;

較據觀察力嘅人,會發現最後水會回湧返頂部,所以只有 1、7 有機會被裝滿 …

心思再細密啲,會發現樽水其實容量唔大,倒哂落水管之後已經所餘無幾,所以就算 1、7 都唔會水滿。

結果總係出人意料 …. 事實係無一隻杯會滿 …

Written by

HOTSPOT 熱點

全方位香港熱點!為你報導吃喝玩樂、出國旅遊、掙錢搵銀、課程講座、著數優惠、有獎活動等資訊,將新聞轉化為多元化的互動生活。